Cum funcționează

Cele mai multe probleme ale societății apar frecvent în comunitățile locale, la firul ierbii. Implicarea tuturor actorilor este vitală în rezolvarea lor, fie că vorbim despre a trage un semnal de alarmă atunci când ceva nu merge bine sau de a pune umărul în găsirea şi în implementarea unei soluții.

De aceea, ICareMap reuneşte două tipuri de utilizatori: cetăţenii direct interesaţi în rezolvarea unei situaţii problematice sau în acoperirea unei nevoi şi ONG-urile locale care sunt active în domeniul respectiv.

Astfel, persoanele afectate de aceiaşi problemă sau care au semnalat o problemă similară, se vor motiva şi implica reciproc în găsirea unei soluţii. În acelaşi timp, ONG-urile cu expertiză în domeniul de intervenţie vor funcţiona ca receptori ai nevoilor semnalate şi, în funcţie de disponbilitate şi resurse, pot decide să coordoneze rezolvarea problemei.

În acest fel, ICareMap aduce la aceiaşi masă stakeholderii comunităţii şi transformă cetăţeanul din observator într-un membru activ.

Toate materialele folosite în acest site sunt proprietatea Asociației React, cu toate drepturile rezervate.
© 2006-2015 Asociația React

Conținutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a granturilor SEE 2009-2014.
Întreaga răspundere asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor website-ului